Apparatskåp och montage


Utveckling och tillverkning av apparatskåp, elskåp och ställverk är än idag ett hantverk, med allt vad det innebär av kunskap och yrkesstolthet.

Det omfattar allt från förstudier, projektering, el-konstruktioner och programmering till idrifttagning. Resultatet blir bättre flyt i processen, högre effektivitet och därmed ökad lönsamhet.


Kontakt
Ulf Mill
Tel.031 658078
ulf.mill@teamster.se

CE-märkning av maskiner

» Apparatskåp levererar vi i normalfallet efter följande direktiv och standarder: Rådets direktiv 89/336/EEC med
ändringar 92/31/EEC & 93/68/EEC, 73/23/EEC med ändring 93/68/EEC, SS-EN 60439-1

Konstruktion

» Vi konstruerar i dessa cad verktyg (elprocad, Eplan P8)